Waar je ook kijkt, overal wordt de islamisering je de strot doorgeduwd

The Balkans Chronicles

EIyQE6rWwAAKa-Q============vecerasHet doel van de islam is de vestiging van een islamitisch wereldrijk. De islam is voor nog geen 25% religie en voor het overige een politieke doctrine met eigen wetgeving (sharia) en een uitgebreide set van –sociaal-culturele- regels die volstrekt haaks staat op de moderniteit van de Westerse democratieën. Het is werkelijk krankzinnig dat een uitvoerende macht in onze seculier opererende natie zich overgeeft aan het organiseren van een bijeenkomst die gekenmerkt wordt door deze “religie” en een ander staatkundig streven.En hervorming en verandering van islam valt voor de goed verstaander niet te verwachten. Want iets dat perfect en volmaakt is wordt natuurlijk nooit hervormd…

Middels islamisering zijn grote en/of bloeiende beschavingen nu geheel uitgewist of ontkend in Iran, Irak, Egypte, Turkije (Byzantium), Syrië, Pakistan, Afghanistan en Libanon.En islamkenner, Prof. Bernard Lewis stelt dat moslims bezig zijn Europa over te nemen.De islamisering gebeurt niet alleen zoals dat vroeger het geval…

View original post 663 woorden meer