De Westerse beschaving is wél moreel superieur

Martien Pennings

Er zijn mensen die zeggen dat de Westerse maatschappij dan wel economisch en technologisch superieur is, maar moreel gesproken niet. Dat is-ie wel. En wel hierom: 

“Het christendom heeft een prachtig succes behaald: in de maatschappijen waar het domineert, of heeft gedomineerd, heeft het iedereen weten te overtuigen van de vanzelfsprekendheid van drie stellingen: ‘De schepper is redelijk en de schepping zit redelijk in elkaar.’ Zonder dat laatste geen wetenschap en techniek. ‘Behandel de mensen zoals je wilt dat zij jou behandelen.’ Zonder dat gebod geen democratie of rechtszekerheid, en geen vertrouwen in de handelspartners op de markt. ‘Fouten en schuld bekennen, daar knap je van op.’ Dat helpt te zoeken naar fouten van welke aard ook, en de verbeteringen aan te brengen die vooruitgang mogelijk maken.”

Ik zeg het wel eens zó: “God” is een begrip waarmee de wat primitievere mens individueel en collectief erachter komt dat-ie bezig…

View original post 311 woorden meer