Geert Wilders beloofde dat hij Nederland weer aan de Nederlanders gaat geven

The Balkans Chronicles

Echte grote problemen van Nederland durven de meeste politieke partijen niet te benoemen, laat staan echt aan te pakken, zoals massa-immigratie en islamisering.De afgelopen jaren,er zijn honderden mensen vermoord en afgeslacht in West-Europa,dat gebeurt niet door joden, dat gebeurt niet door boeddhisten. Dat gebeurt door mensen in de naam van de islam, door mensen die “Allahoe akbar” roepen.De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag. En dat uit zich niet alleen in terreur, maar ook in het feit dat moslims zich massaal afkeren van de westerse maatschappij. Dat zorgt voor een enorme polarisatie in de samenleving…

Ze doen dat niet omdat ze ‘moeilijke mensen’ zouden zijn, maar simpel, omdat de Koran het zo voorschrijft in het kader van de veroveringsstrategie.Democratie is volgens de sharia verboden, omdat ze niet strookt met de door de Koran voorgeschreven regeringsvorm. Iemand die zich tot democratie bekent kan dus geen moslim zijn…

View original post 750 woorden meer