Een korte samenvatting van de geschiedenis van 83 jaar Palestijns rejectionisme

Vlaamse Vrienden van Israël

De consistente en langdurige Palestijnse afwijzing van alle vredesinitiatieven met Israël, meest recent de ‘Deal of the Century’, zet vraagtekens bij de inzet van de Palestijnse leiders, niet alleen voor vrede, maar ook voor het welzijn en de veiligheid van het Palestijnse volk.

Rekening houdend met alle vredesinitiatieven die worden voorgesteld om het conflict tussen de Joden en de Palestijnse Arabieren in de afgelopen 83 jaar te beëindigen, moeten we de mogelijkheid overwegen dat de Palestijnen – of tenminste hun leiders – niet hun eigen staat willen vestigen.

Hun blik is momenteel gericht op de grote prijs – de hele staat Israël – en ze spelen om tijd. In de tussentijd zijn ze van plan om te blijven teren op het geld dat hen wordt geschonken door de Arabieren en de Europeanen. Veel van de Arabische staten zijn ontgoocheld geraakt door deze onderneming en hun hulp, met name van de Saoedi’s…

View original post 1.071 woorden meer