Merkel en onze vrijheid

E.J. Bron

Screenshot_41

(Door: “Henk V.”)

Maak even kennis met het Nederland tijdens de bezetting: www.youtube.com (Beeld van Nederland – De oorlogsjaren 1940 – 1945). Het heet dat wij op 5 mei onze bevrijding vieren. Dank zij de geallieerden werden wij verlost van de NaziDuitse overheersing. In de opvattingen die in de heersende links-liberale politieke bestuurslaag heersten, behoorden de opvattingen van de nazi’s tot politiek RECHTS.

Deze bestuurslaag vergist zich: De nazi’s beschouwden zichzelf als socialisten, die een maatschappijvorm  voorstonden die qua vorm en leefwijze zeer vergelijkbaar was met die men onder Stalin in de Sovjet-Unie kon zien.  Zij streefden naar een specifiek nationale vormgeving ervan en voor zover er sprake was van ‘’klassenstrijd’’, dan was die strijd gebaseerd op het verschil in waardebeoordeling van rassen. De nazi’s kenden dus niet zozeer een klassenstrijd, maar een rassenstrijd. Daarbij gingen de bedenkers ervan uit van de situatie zoals die in Duitsland…

View original post 943 woorden meer

Europol: Grootste terrorismegevaar gaat uit van de islam, rechtse terreur nauwelijks voorhanden

E.J. Bron

Screenshot_38

(Door: David Berger – Vertaling: E.J. Bron)

Het nieuwste, algemeen beschikbare, “Terrorism Situation and Trend Report” van Europol, de politieautoriteit van de EU, staat in schril contrast met de uitspraken van Duitse politici: volgens Europol gaat het grootste gevaar in Europa van islamitisch terrorisme uit, daarna komt het linkse terrorisme. En: rechts terrorisme is er bijna niet.

philosophia perennis

View original post 417 woorden meer

Probeert het Vaticaan te verdraaien hoe Pius XII zich tegenover de Joden heeft gedragen?

Brabosh.com

Plaatje hierboven: Eugenio Pacelli als nuncio van Berlijn van 1917 tot 1929 in Duitsland. Pacelli werd in 1939 (tot aan zijn dood in 1958) Paus van Rome aka Pius XII

De directeur van de historische archieven met betrekking tot de Vaticaanse Sectie voor Betrekkingen met Staten, Johan Ickx, schreef een kolom met een verontschuldigend beeld van het gedrag van paus Pius XII ten opzichte van de Joden tijdens de nazi-fascistische vervolgingen, op de dag dat het Vaticaan zijn archieven opende omtrent de paus die in functie was tussen 1939 en 1958.

De woorden van Ickx waren aanleiding voor de kritiek op Opperrabbijn van Rome Riccardo Di Segni. Het artikel van Ickx verscheen maandag in de Italiaanse editie van Vatican News, een officiële Vaticaanse website. “Onder de papieren van de afdeling voor relaties met staten die in elektronisch formaat toegankelijk zijn, zijn de bestanden over de ‘Joden’ met 4.000…

View original post 1.001 woorden meer

In België komt antisemitisme van links – Deel 1: 585.000 PVDA/PTB-leden op ramkoers tegen Israël

Brabosh.com

Bijna 600.000 Belgen stemden met de Federale Verkiezingen van 26 mei 2019 op de marxistische partij PVDA (Vlaamstalig) en PTB (Franstalig).

In het totaal behaalde de partij 584.621 stemmen (8,62 %) dat zich vertaalde in 12 volksvertegenwoordigers op 150 en 5 senatoren op 60. Ook in de regionale raden,  provincieraden en gemeenteraden zijn ze verhoudingsgewijs goed vertegenwoordigd.

De PVDA besteedt vooral aandacht aan haar sociaal-economisch programma gestoeld op marxistische leest, maar koestert ook een internationale insteek. Onze parameter en aandacht gaat uiteraard naar het Paleo-Arabische conflict met Israël waarbij de PVDA/PTB de focus legt op Israël die wordt voorgesteld als de schurkenstaat van het M-O, de Satan, die ware en duurzame vrede in het Midden-Oosten in de weg staat.

De simplistische doctrine bij de PVDA/PTB luidt dan ook: denk Israël weg uit het gebied en eeuwigdurende vrede breekt uit in de regio. Net alsof er altijd vrede heeft bestaan tot…

View original post 536 woorden meer

Palestijnse preker Makharzah in Jeruzalem: ‘Joden haten is een religieuze plicht voor alle moslims’

Brabosh.com

In een vrijdag 14 februari 2020 preek in Jeruzalem die werd uitgezonden op de aan Hizb ut-Tahrir gelieerde Al-Waqiyah TV (Libanon), bekritiseerde de Palestijnse geestelijke Yousuf Makharzah de verklaring van PA-president Mahmoud Abbas dat ‘elke moslim die vijandig staat tegenover de Joden een ketter is.’

Let wel: de sjeik heeft het hier niet over Israëliërs maar over Joden.

Sjeik Makharzah zei dat vijandigheid jegens de joden een religieuze plicht is voor moslims en dat elke moslim die geen vijandschap jegens de joden vertoont, een ketter is. Hij citeerde een koranvers dat zegt dat de joden de meest intense vijandschap koesteren jegens de moslims en Makharzah bekritiseerde verder president Abbas:

[Mahmoud Abbas] zei: ‘In onze religie zeggen we dat iedereen die met een Jood rivaliseert een ketter is.’ Allah Akbar! Er is geen kracht of macht behalve Allah. Wie met een jood rivaliseert is een ketter? Het lijkt erop dat het…

View original post 258 woorden meer