DDS exclusief! Paul Cliteur over toespraak Rutte: “wie zijn de ware deskundigen?”

De Dagelijkse Standaard

DDS exclusief! Paul Cliteur over toespraak Rutte: “wie zijn de ware deskundigen?”

 

Maandagavond 16 maart, 19:00 uur, NPO 1: de premier spreekt de natie toe over de corona-crisis. “Het antwoord op alle vragen die leven, begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden”, houdt hij het Nederlandse volk voor. Dat is natuurlijk waar, maar de vraag is welke deskundigen?

De premier begint met dat hij wil vasthouden “Aan deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega’s binnen en buiten het RIVM.” Maar dat is een betrekkelijk kleine kring van mensen. Gelukkig wordt het dan iets opgeschaald met: “Virologen, intensive care artsen en andere specialisten.”
Dat is beter, maar de vraag blijft “wie zijn de ware deskundigen?” Dat het belangrijk is op het “kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten (te) blijven varen,” is een open deur.

Was het een goede toespraak van de premier? Elsevier van dinsdag 17 maart zegt “Realistische speech werd perfect gebracht door premier Rutte.” Maar datzelfde Elsevier zet daar een ander artikel tegenover dat, op zijn minst, zich op gespannen voet verhoudt met de lofrede op de premier: “De coronacrisis in tweets van het RIVM: een tijdlijn.” Daarin krijgen de deskundigen van Rutte een genadeloos pak slaag. Het waren “bezorgde burgers” die voor het eerst aan de bel trokken over “het virus dat Wuhan en vervolgens grote delen van China platlegde.” Elsevier schrijft over de deskundigen van de premier: “De stroom berichten op Twitter laat zich, in omgekeerde volgorde, lezen als een profiel van een dienst en een land die zich langzaamaan beginnen te realiseren dat zich iets groots en desastreus begint te voltrekken.”


Dus laten we iets minder kijken naar onze eigen vertrouwde deskundigen en iets meer naar landen als Singapore en China. Het zou fantastisch zijn als we aan die crisis toch nog iets goeds zouden overhouden. Een nieuw Nederland. Met herstel van nationale soevereiniteit. Het besef dat wanneer puntje bij paaltje komt het gaat om nationale belangen. Om grenzen. Grenzen stellen aan de naïviteit. Grenzen stellen aan wat je wel en niet in je land wil toelaten. Iets meer kritisch besef over wat de ware deskundigen zijn ook.