Het concept ‘Land voor Vrede’ kan nooit werken in de huidige Palestijnse context

Brabosh.com

Land voor Vrede is het centrale mantra geweest in de decennialange zoektocht om het conflict tussen Israël en zijn Arabische buren op te lossen. In de context van het Israëlisch-Arabische conflict ontstond het concept voor het eerst in de diplomatieke arena van de Verenigde Naties in 1947.

VN-resolutie 181, beter bekend als het Verdelingsplan, riep op tot toewijzing van land voor de vreedzame oprichting van twee landen, joods en Arabisch. Resolutie 181 werd door de joden aanvaard, maar verworpen door de Arabieren, die de oorlog verklaarden in een poging de oprichting van de joodse staat te voorkomen.

Hoewel de VN 181 niet implementeerden, was die eerste diplomatieke oplossing voor het conflict de oorspronkelijke tweestatenoplossing, een concept dat pas na de Zesdaagse Oorlog in 1967 weer in zwang kwam. In de jaren zestig had de wereld de neiging om te praten over het ‘Arabisch-Israëlisch’ conflict in termen van de kleine Joodse…

View original post 826 woorden meer