Denemarken: Nepbijbel moet worden ingetrokken

Ongestoord publiceerde het Deense Bijbelgenootschap (DBS) in 2020 een volledige en herziene bijbel met een anti-Israëlische Nieuwtestamentisch versie, plus een vertaling van het Oude Testament, waarbij het woord 'Israël' werd vervangen door 'ons', bijv. Bron: Denemarken: Nepbijbel moet worden ingetrokken

Advertentie