De Balie: Manifest voor Keuzevrijheid in Nationaliteit

in De Balie

Manifest voor Keuzevrijheid in Nationaliteit

Een groep Marokkaanse Nederlanders roept de Nederlandse overheid en de samenleving op hen te steunen in hun strijd tegen de verplichte Marokkaanse nationaliteit.

Wij, Nederlandse burgers met een tweede nationaliteit, de Marokkaanse, waar wij niet uit vrije wil voor gekozen hebben, wenden ons tot de Nederlandse samenleving en de Nederlandse overheid om ons te helpen verlossen van de angst en de onvrijheid die onlosmakelijk verbonden is met die tweede nationaliteit.

 

 

Recent voelen Nederlandse burgers met de Marokkaanse nationaliteit zich niet vrij om zich in vrijheid en openheid te uiten over de mensenrechtenschendingen en de falende rechtsstaat in Marokko. Ook niet hier in Nederland.

Vooral Hirak sympathisanten worden nauwlettend in de gaten gehouden door de Marokkaanse inlichtingendiensten. In Marokko zijn zij overgeleverd aan de Marokkaanse autoriteiten en kunnen zij opgepakt, verhoord en veroordeeld worden.

Het Nederlanderschap van burgers met een dubbele nationaliteit blijkt dan ineens niets meer waard, niet voor Marokko en niet voor Nederland.

Ondertussen verwacht Nederland onvoorwaardelijke loyaliteit van ons, zonder daar bescherming en volwaardig burgerschap tegenover te stellen.