Israël: Volgens het internationaal recht zijn de nederzettingen in Judea & Samaria niet illegaal

Brabosh.com

De Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren (UNDRIP), aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN op 13 september 2007, met een meerderheid van 144 staten voor, 4 stemmen tegen en 11 onthoudingen, erkende dat inheemse volkeren (ook bekend als eerste volk, aboriginal volk of autochtoon volk) het recht hebben op de gronden, gebieden en hulpbronnen die zij traditioneel in bezit, bezet of anderszins gebruikt of verworven hebben (Art. 26.1) en dat de uitoefening van deze rechten vrij mag zijn van discriminatie van elke vorm (Art. 2).

Met de binnenlandse staatspraktijk zijn de juridische status en rechten van inheemse volkeren geëvolueerd en uitgegroeid tot internationaal gewoonterecht. Zo verklaarde de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens dat ‘er een internationale norm voor gewoonterecht bestaat die de rechten van inheemse volkeren op hun traditionele land bevestigt’.

Het African Court on Human and Peoples ‘Rights bevestigde…

View original post 893 woorden meer