serie: Kinderen van de Holocaust: Aflevering 7: Daders van de Holocaust

serie: Kinderen van de Holocaust:

Aflevering 7: Daders van de Holocaust Dinsdag 9 juni

Massaal veel mensen waren betrokken bij de Holocaust. Hoe is het nazi-regime er toe gekomen om heel gewone mensen om te vormen tot moordenaars? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van iedereen die een rol vervulde in het vervolgingssysteem? En wat met de Belgische verantwoordelijkheid? Zeven experten uit verschillende domeinen ontleden de systematiek van de nazi-vernietigingspolitiek.

In de laatste aflevering van Kinderen van de Holocaust krijgen de experten het woord. Zij buigen zich over de centrale vraag hoe een maatschappij zo ver is kunnen afglijden in een spiraal van massageweld dat de Holocaust heeft kunnen plaatsvinden. Zeven topexperts uit verschillende disciplines richten hun blik op het nazi-Duitsland van de jaren dertig en geven de kijker inzicht in de manier waarop een hele bevolking stelselmatig wordt meegetrokken in het bad van collectief geweld, door zeer gerichte propagandavoering.

Daarnaast gaan ze ook in op de Belgische situatie. Aan de Holocaust hebben miljoenen mensen meegewerkt en die massale aanhouding, deportatie en vernietiging van zoveel Europese Joden was onmogelijk geweest zonder de verregaande medewerking van collaborateurs, burgers, agenten en magistraten in de bezette gebieden. Dus ook in België. Welke verantwoordelijkheid draagt België, en de Belgen?

En hoe kijken we vandaag naar die schuld en betrokkenheid? Wat waren de marges, welke keuzes waren er? Hoe zit het met groepsdruk en individuele verantwoordelijkheden? De experts bieden inzicht en doen de kijker nadenken over zijn eigen positie. Hoe zouden wij hebben gereageerd als we ons in een gelijkaardige situatie bevonden? En meer nog: wat doen we vandaag om onrecht en uitsluiting aan te kaarten of tegen te gaan?

In deze aflevering grijpen de makers ook terug naar het rijke archief van Maurice De Wilde, die in de jaren tachtig tientallen interviews afnam van oud-collaborateurs. Hun woorden krijgen een andere betekenis in combinatie met de wetenschappelijke inzichten van vandaag, als het gaat over daderschap, collectief geweld en de marge om neen te zeggen.

De experten die aan het woord komen zijn Laurence Schram (historica, Kazerne Dossin), Mary Fulbrook (historica, University College Londen), Ine Van linthout (professor toegepaste taalkunde VUB), Christophe Busch (criminoloog, voormalig directeur Kazerne Dossin), Herman Van Goethem (jurist/historicus, Universiteit Antwerpen), Ugur Üngör (socioloog/historicus, NIOD) en Frank Seberechts (historicus).

hier

Advertentie