Landeigendom in ‘Palestina’ in de 19de eeuw vóór de heroprichting van Israël in 1948

Vrienden van Zion

Er is door de jaren heen veel gesproken en geschreven over het eigendom van land in Israël – of, vóór 1948, Palestina.

Met name Arabische propaganda heeft de wereld met behulp van uitgebreide statistieken ervan overtuigd dat de Arabieren moreel en juridisch Palestina ‘bezitten’ en dat het eventuele Joodse landbezit verwaarloosbaar is.

Hieruit zijn conclusies getrokken (of geïmpliceerd) met betrekking tot de soevereine rechten van de staat Israël en het probleem van de Arabische vluchtelingen.

De Arabische zaak tegen Israël, wat betreft de aankoop van Joodse grond, berust voornamelijk op twee beweringen:

♦ (1) dat de Palestijnse Arabische boer vreedzaam en tevreden zijn land bewerkte in de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Toen kwam de Europees-joodse immigrant, verdreef hem van zijn land, verstoorde de normale ontwikkeling van het land en creëerde een enorme klasse van landloze, onteigende Arabieren;

♦ (2) dat een…

View original post 1.268 woorden meer