Beweren dat ‘Palestijnen’ het inheemse volk van Israël zijn is complete fraude

Brabosh.com

De bewering dat ‘Palestijnen’ het inheemse volk van Israël zijn en dat de meeste van de huidige Palestijnse Arabieren sinds mensenheugenis in deze landen hebben gewoond, is complete fraude.

De oorlogen tussen Israël en zijn Arabische buren werden jarenlang uitgevochten op het slagveld tussen legers. In de afgelopen decennia is de arena van conflicten verschoven van hand-tot-hand-gevechten naar een oorlog van verhalen.

Iedereen is het erover eens dat de huidige welvaart van Israël, zijn moderne infrastructuur en economie door de Joden is ontwikkeld. Het Palestijnse Arabische verhaal is dat ze zich als de oude, inheemse bevolking van Palestina onteigend voelen en het verdienen om de rijkdom van Israël over te nemen.

Joodse beweringen over hun erfgoed in het land Israël worden ondersteund door overvloedige archeologische artefacten en historische gegevens. Ondertussen zijn er geen gegevens die het Palestijnse verhaal ondersteunen. In de geschiedenis, kunst en literatuur is er helemaal geen spoor van…

View original post 502 woorden meer

Aartsbisschop van Canterbury twijfelt aan de origine van Jezus Christus …

Misschien moet de Aartsbisschop van Canterbury Sylvana Simons maar even contracteren. Voor iedere ‘gelovige’ een eigen Jezus.
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/07/video-sylvana-pakt-christenen-aan-god-is-een-zwarte-vrouw-jezus-evident-geen-witte-man/

Brabosh.com

De aartsbisschop van Canterbury zei vrijdag dat westerse kerken het uitbeelden van Jezus als blank, opnieuw moeten herzien te midden van een debat over symbolen als onderdeel van de Black Lives Matter-protesten.

In een radio-interview met de BBC zei Justin Welby ook dat de Kerk van Engeland kerkbeelden ‘zeer zorgvuldig’ zou bekijken op slavernijverbintenissen na wereldwijde protesten na de dood van de drugsdealer George Floyd door de politie van Minneapolis.

Welby werd gevraagd of de ‘westerse kerk’ moest heroverwegen hoe het Jezus weergeeft, waarbij de interviewer de oproep van de Amerikaanse activist Shaun King benadrukte om standbeelden en muurschilderingen te verwijderen die hem als Europeaan afschilderen.

Jezus wordt vaak afgebeeld met een bleke huid, lang golvend haar en Europese kenmerken, ondanks het feit dat hij een Levantijnse Semiet is van 2000 jaar geleden.

“Ja natuurlijk,” zei Welby en hij merkte op dat de Anglicaanse Kerk overal ter wereld…

View original post 451 woorden meer