Beweren dat ‘Palestijnen’ het inheemse volk van Israël zijn is complete fraude

Brabosh.com

De bewering dat ‘Palestijnen’ het inheemse volk van Israël zijn en dat de meeste van de huidige Palestijnse Arabieren sinds mensenheugenis in deze landen hebben gewoond, is complete fraude.

De oorlogen tussen Israël en zijn Arabische buren werden jarenlang uitgevochten op het slagveld tussen legers. In de afgelopen decennia is de arena van conflicten verschoven van hand-tot-hand-gevechten naar een oorlog van verhalen.

Iedereen is het erover eens dat de huidige welvaart van Israël, zijn moderne infrastructuur en economie door de Joden is ontwikkeld. Het Palestijnse Arabische verhaal is dat ze zich als de oude, inheemse bevolking van Palestina onteigend voelen en het verdienen om de rijkdom van Israël over te nemen.

Joodse beweringen over hun erfgoed in het land Israël worden ondersteund door overvloedige archeologische artefacten en historische gegevens. Ondertussen zijn er geen gegevens die het Palestijnse verhaal ondersteunen. In de geschiedenis, kunst en literatuur is er helemaal geen spoor van…

View original post 502 woorden meer