Stemmen uit delen van de islamitische wereld: de ergste antisemieten

Vlaamse Vrienden van Israël

Er bestaat een enorme, grotendeels amorfe massa aan nieuwsberichten over antisemitisme en anti-Israëlisme. “Google Alerts” kiest elk jaar meer dan 3000 antisemitische meldingen uit. Dat is slechts een van mijn bronnen.

Het zou logisch geweest zijn wanneer de Israëlische regering een organisatie opgebouwd zou hebben die deze informatie opmerkt, categoriseert en de meest extreme dingen uitsorteert. Zo´n organisatie bestaat echter niet.

Desondanks bestaan er manieren die bij het verzamelen van informatie over de meest extreme voorvallen en betuigingen van antisemitisme helpen. Sinds 2010 publiceert het Simon Wiesenthal Center (SWC) jaarlijks een top-10 van de meest antisemitische voorvallen wereldwijd. Bij enkele artikelen werden meer dan een geval genoemd. Over een periode van 10 jaar werd het beeld duidelijker wie de ergste antisemieten zijn.

De meest extreme antisemitische en anti-Israëlische aanwakkeraars van Israël-haat komen uit delen van de islamitische wereld. De rest – wel gevaarlijk – hinkt daar enorm achteraan. Dat geldt…

View original post 800 woorden meer