Richard Werner: ECB wants to become the only bank in town

ECB wants to become the only bank in town https://youtu.be/OdYmdKUiQNw   Paul Buitink talks to professor of banking and finance Richard Werner. Richard is also author of number 1 bestseller in Japan 'Princes of the Yen'. Furthermore he is founding father of Local First, a community interest company establishing not-for-profit community banks in the UK … Meer lezen over Richard Werner: ECB wants to become the only bank in town

Het verhaal van Yahya Qassim, advocaat van de Joodse gemeenschap van Irak ca. 1945-1958

De Iraaks-Joodse gemeenschap, samen met de rest van de bevolking in Irak, leden tijdens WOI grote ontberingen, maar onder de Britse bezetting die volgde, genoten Iraakse Joden meer veiligheid en welvaart. Toen kwam het Hasjemitische koninkrijk Irak (1921-1958).

Onder Hasjemitische heerschappij werd een pluralistische Iraakse identiteit gecreëerd, vervalst en gevoed, en werden joden steeds meer geïntegreerd in de Iraakse samenleving als geheel. Deze trend onderging echter een grote onderbreking in april 1941, toen een anti-Britse en pro-nazi-groep van Iraakse legerofficieren, ondersteund door burgers, een staatsgreep pleegde en een kortstondige dictatuur installeerde.

Onmiddellijk nadat de dictatuur eind mei was verdreven, leden de Joodse gemeenschappen in Bagdad en Basra een pogrom door toedoen van straatmassa’s bij een incident dat bekend staat als de Farhud (Arabisch voor pogrom). Relschoppers doodden ongeveer 200 Joden en verwondden 1.000, verkrachtten een onbekend aantal Joodse vrouwen en plunderden ongeveer 1.500 Joodse winkels en huizen.

Brabosh.com

Plaatje hierboven: Het vergeten graf van de Joodse profeet Ezechiël, een symbool van het oude Joodse erfgoed van Irak. De tombe is gehuld in een doek met een Arabisch opschrift dat luidt ‘Vrede zij met Ezechiël’ [beeldbron: Middle East Eye]

Het verhaal dat ik op het punt sta te vertellen, is dat van mijn overleden vader, Yahya Qassim, de eigenaar en redacteur van Al-Sha’b – een krant die werd gepubliceerd van 1945 tot 1958, toen Irak onder het bewind van de Hasjemitische monarchie stond.

Het verhaal is gericht op de verdediging van het Iraakse Jodendom door Qassim in de enorme beproeving waarmee de Iraakse Joodse gemeenschap werd geconfronteerd vlak voor en na de oprichting van de staat Israël in 1948. Dit verhaal zou vrijwel zeker zijn vergeten als het niet was verteld door professor Orit Bashkin in haar boek New Babylonians: A History of Jews in Modern Iraq.

View original post 1.390 woorden meer

België sommeert door de overheid gefinancierde NGO’s om anti-Israëlische campagnes te promoten

Brabosh.com

De Belgische regering financiert organisaties die in hun oproep voor federale financiering beloofden “de invloed van pro-Israëlische stemmen af te zwakken“.

Brabosh.com heeft daar (nog) geen last van wegens te klein en vooral door niets of niemand wordt gefinancierd. 🙂

De oproep van drie niet-gouvernementele Belgische organisaties, de katholieke hulpgroep Broederlijke Delen, Oxfam Solidarity en Viva Salud, verscheen in een document uit 2016 van het Belgische Joint Strategic Framework Palestine, een platform dat federaal geld verdeelt.

Broederlijk Delen is de semi-officiële katholieke hulporganisatie in België en ontvangt aanzienlijke overheidsmiddelen. Oxfam Solidarity (OxfamSol), M3M (nu bekend als Viva Salud) en Solidarité Socialiste (SolSoc) zijn gepolitiseerde anti-Israëlische NGO’s.

Elk heeft samengewerkt met Palestijnse NGO’s die banden hebben met een door de EU aangewezen terroristische groepering, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). (Zie de Belgische ondersteuning van aan PFLP gekoppelde NGO’s.)

NGO Monitor, een in…

View original post 307 woorden meer

Nederland gaat antisemitisme bestrijden maar geen geld voor beveiliging van Joodse instellingen

Brabosh.com

Plaatje hierboven: Vooraanstaande joodse organisaties veroordeelden de Belgische regering zondag omdat ze heeft besloten de militaire bewakers uit synagogen in de stad Antwerpen te verwijderen

Het Nederlandse parlement heeft een aantal moties aangenomen die spreken van de noodzaak om antisemitisme te bestrijden. Een ontwerp-motie waarin de regering werd verzocht de veiligheid rond de synagogen te betalen, werd echter niet aangenomen.

Over de moties is eerder deze week gestemd in de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement, in het kader van een tweedaagse zitting van de commissie Justitie en Veiligheid.

In de afgewezen motie werd gesteld dat de joodse gemeenschap in Nederland ‘vaak niet over de middelen beschikt om hun infrastructuur, evenementen en synagogediensten adequaat te beschermen’ en riep de regering op om hiervoor de financiën te verstrekken.

De motie die werd ingediend door Geert Wilders en Gidi Markuszower van de Partij voor de Vrijheid (PVV), kreeg 28 stemmen achter zich…

View original post 469 woorden meer