DDS: Column Paul Cliteur: Open brief aan de dialooggroep die gaat praten over slavernijverleden

DDS

Column Paul Cliteur: Open brief aan de dialooggroep die gaat praten over slavernijverleden

 

 

Beste dialooggroep!

Gefeliciteerd met uw benoeming in de commissie over het slavernijverleden die onlangs is geïnstalleerd. In het interview met Dion Mebius, “Een praatclub over slavernij, gaat dat wat helpen?” (De Volkskrant, 2 juli 2020) heb ik iets meer vernomen over de werkzaamheden van uw groep.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zo begrijp ik, heeft het initiatief genomen tot het instellen van deze “dialooggroep” over slavernijverleden. Met als deelnemers Hannie Kool-Blokland, Frits Goedgedrag, Glenn de Randamie (Typhoon), Ruben Severina, Edgar Davids en Lilian Gonçalves-Ho Kang You. Uw opdracht is breed: het aanzwengelen van de maatschappelijke discussie over het slavernijverleden, en hoe dat verleden zijn sporen achterlaat in de huidige samenleving.

Hoewel ik u gelukwens met uw benoeming, heb ik toch ook wel enige zorgen. Mijn eerste vraag is, is het verstandig een “maatschappelijke discussie” aan te zwengelen over een onderwerp waarop men in eerste instantie kennis zou moeten verwerven?

Ik bedoel dit. Over slavernijverleden wordt de laatste tijd veel gesproken. Alsof het iets waarover je een “mening” zou moeten hebben. Maar ik hoor heel weinig harde feiten over dat Nederlandse slavernijverleden in die gesprekken. Ware het niet verstandiger geweest wanneer het ministerie van  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen eerst zou stimuleren dat hierover kennis zou worden verzameld in plaats van mensen te versterken in de illusie dat gevoelens en meningen hierover de feiten kunnen vervangen?

Ook wat wordt gezegd over de werkwijze van de commissie stemt niet onmiddellijk vertrouwenwekkend. “De groep mag daarom zelf bepalen waarop zij zich richt en wie meepraat”, wordt gezegd in het interview.

Oef, gevaarlijk. Dat betekent waarschijnlijk dat u gaat praten met “mensen van kleur” die soms niets vermoedend zijn, en nergens last van hebben, maar nu ineens allerlei nare symptomen gaan ontwikkelen met ongenoegen over hun verleden. Bent u dáár niet bang voor? Dat u iets veroorzaakt in plaats van blootlegt? Aangeprate problemen. Is dat niet op zijn minst een risico?

Lees hier verder  bij de DDS