Likoed.nl: Quest Historie neemt loopje met de geschiedenis Terwijl je van een populair-wetenschappelijk blad verantwoorde informatie zou verwachten.

 

via:

Screenshot_2020-07-16 Quest Historie neemt loopje met de geschiedenis

Quest Historie neemt loopje met de geschiedenis

Terwijl je van een populair-wetenschappelijk blad verantwoorde informatie zou verwachten. 16 juli 2020

 

Ingezonden brief aan Quest Historie (niet geplaatst), 16 juli 2020.

Leuk dat u in nummer 3 van Quest Historie van 2020 de Palestijnse propagandafabel doorprikt dat de Palestijnen oudere rechten zouden hebben op het land dan de Joden, omdat zij van de Filistijnen zouden afstammen. De Filistijnen arriveerden juist later dan de Joden. Bovendien blijkt er genetisch geen verwantschap tussen Filistijnen en Palestijnen.

Helaas introduceert u met het fotobijschrift bij het artikel een andere historische propagandafabel, namelijk dat de Palestijnen in 1948 door de Joden uit de Israëlische havenstad Haifa zouden zijn “verjaagd”. (Volledig onderschrift: “Palestijnen worden uit de havenstad Haifa gejaagd (1948) door leden van de Joodse strijdgroep Hagana.”)

Historisch onderzoek van bijvoorbeeld professor Karsh van de Universiteit van Londen toont aan dat juist het omgekeerde het geval was.
De Arabisch-Palestijnse leiding deed in 1948 de oproep aan de Arabische bevolking van Haifa om de stad te verlaten. Het doel was om zo Haifa, de belangrijkste havenstad van het land, van mankracht te ontdoen.
Arabieren die zouden blijven werden beschouwd als “verraders”.
De Joden in Haifa riepen de Arabieren juist op om te blijven.

lees hier verder

Advertentie