TPO: Open brief ter verdediging van het vrije debat. Onderteken brief! + update

Overgenomen van:

banner ThePostOnline

Open brief ter verdediging van het vrije debat

‘Wij roepen eenieder op om pal te staan voor het vrije debat’

Door: Bart Collard , 10:32, 16 juli 2020

____________________________________________________________________

Als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Deze groepen willen anderen die niet “de juiste mening” voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen.

De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten.

Wij roepen eenieder op om pal te staan voor het vrije debat.

_______________________________________________________________________________________

Was getekend (onderteken de brief),

 

Lees hier verder.

 

UPDATE:Elsevier:

Diversiteitsbeleid en de dreiging van ‘academische cancel culture’

In 2019 stelde Sylvana Simons voor om de wiskunde te ‘dekoloniseren’. Haar voorstel werd toen afgewezen – en terecht. Echter, onder invloed van de recente Black Lives Matter-beweging en de strijd tegen (vermeend) institutioneel racisme, zijn voorstellen zoals dat van Simons destijds steeds vaker te horen en worden deze ook steeds serieuzer genomen, schrijft Raisa Blommestijn.

Dit gaat gepaard met (voorstellen tot) het invoeren van diversiteitsbeleid en het tot stand brengen van een ‘inclusieve leeromgeving’. Echter, de dekolonisatie van het lesprogramma, het voorgestelde diversiteitsbeleid, en deze ‘inclusieve leeromgeving’ zijn niet zonder gevaar. Onder het mom van de strijd tegen (vermeend) institutioneel racisme dreigt namelijk een academische cancel culture.

In het publieke debat zijn de gevolgen van de cancel culture inmiddels alom zichtbaar. In een eerder opiniestuk omschreef ik de cancel culture als een vorm van intimidatie (bijvoorbeeld een oproep tot ontslag) of uitsluiting die optreedt als iemand een mening verkondigt die afwijkt van het huidige discours van wokeness.