Gatestone Institute: Israël: De nederzettingen zijn niet illegaal

Israël: De nederzettingen zijn niet illegaal

De annexatie van land in Judea en Samaria is niet in strijd met het internationaal recht

door Michel Calvo

Oorspronkelijk Engels Item: Israel: The Settlements Are Not Illegal
Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster

  • Inheemse volkeren hebben het recht op de gronden, gebieden en hulpbronnen die zij van oudsher bezitten, bezetten of anderszins gebruiken of verwerven (art. 26.1) en dat de uitoefening van deze rechten vrij is van elke vorm van discriminatie (art. 2). – Verklaring van de VN over de rechten van inheemse volkeren (UNDRIP), aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN op 13 september 2007.
  • Onder andere België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Israël en Luxemburg hebben voor de verklaring gestemd. Sinds 2007 hebben Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, die tegen stemden, de Verklaring in 2010 formeel bekrachtigd. In hun betrekkingen met Israël kunnen deze staten niet beweren dat de Verklaring niet van toepassing is op Israëlische Joden, aangezien een dergelijk standpunt zou neerkomen op flagrante rassendiscriminatie.
  • Er kan niet serieus worden beweerd, zoals de EU, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, China en andere staten doen, dat de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever illegaal zijn en dat annexatie in strijd is met het internationaal recht. Dit standpunt is politiek, niet juridisch.
  • Artikel 80 van het Handvest van de Verenigde Naties (1945) erkent de geldigheid van de bestaande rechten die staten en volkeren hebben verworven in het kader van de verschillende mandaten, waaronder het Britse Mandaat voor Palestina (1922), en het recht van de Joden om zich te vestigen in het Land van Palestina (Judea-Samaria) op grond van deze instrumenten. (Pr. E. Rostow). Deze rechten kunnen niet worden gewijzigd door de VN.

Lees hier verder