Enkel groepen of naties die Israël vernietigd willen zien, zijn degenen die tegen M-O akkoorden zijn

Brabosh.com

Gisteren, op 15 september 2020 ondertekenden Israël vredesakkoorden met twee Golfstaten met name met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein.

Daarmee komt er geen einde aan het vredesproces met de Palestijnen, maar wordt vrede in het Midden-Oosten met Israël mogelijk zonder dat vooraf een akkoord met de Palestijnen wordt bereikt. Israël onderhandelt al sinds begin 1949 met de Arabische buurlanden over vrede en erkenning van het bestaansrecht van Israël.

PLO in quarantaine?
Kortom: de bal zit niet langer in het kamp van de PLO (dat Israël wil vernietigen) maar in het kamp van de Arabische en de Islamitische wereld. Het is niet langer de PLO die bepaalt hoe de Arabieren omgaan met Israël. Voortaan kunnen de Arabische landen daarover zélf beslissen en dat is nieuw.

Na het einde van Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog en het débacle van de aanvallende Arabische landen, ondertekenden de betrokken oorlogvoerende Arabische landen wapenstilstandsovereenkomsten (géén vredesakkoorden en…

View original post 343 woorden meer