Likoed: Actiesucces: Schoolboek verwijdert bagatelliseren van nazi-misdaden

Actiesucces: Schoolboek verwijdert bagatelliseren van nazi-misdaden

Volgens het schoolboek gaf met name het stelen van fietsen in de oorlog de Duitsers een slechte reputatie.

 
 

In het lesboek Duits ‘Na Klar! Max editie voor klas 5 VWO’ van uitgever Malmberg wordt het volgende onderwezen:

“Na de oorlog had Nederland lange tijd een echt simpel vijandbeeld: Duitsers werden ‘Moffen’ genoemd.
Zij golden als onsympathieke mensen, die luidruchtig waren en die in de oorlog de fietsen van de Nederlanders gestolen hadden.”

[Origineel in Duits: “Nach dem Krieg pflegten die Niederlande lange Jahre ein recht schlichtes Feindbild: Die Deutschen waren einfach ‘Moffen’. Sie galten als unsympathische Menschen, die rumbrüllen und im Krieg den Niederländern die Fahrräder gestohlen hatten.”]

Nadat een hevig verontwaardigde docente Duits Likoed Nederland hierop had gewezen, hebben wij de uitgever Malmberg benaderd:

“Deze passage is zeer pijnlijk om te lezen voor Nederlanders in het algemeen en in het bijzonder voor slachtoffers van het naziregime en hun nabestaanden.

Dat een Duitse krant het eigen oorlogsverleden bagatelliseert is al erg, maar dat u dit overneemt is nog erger.
U kunt dit witwassen van hun verleden redelijkerwijs toch niet zonder commentaar aan de Nederlandse jeugd voorleggen?

Er wordt terloops ook nog wel gewezen op “deportaties”, maar ook dat komt niet in de buurt van de gruwelijke werkelijkheid. In de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse 103.000 Joden en 215 Sinti en Roma industrieel vermoord, alleen om wie zij waren. Daarnaast betreurde Nederland nog 151.000 burgerslachtoffers, door oorlogshandelingen, honger, dwangarbeid en executies.
Hierbij hebben wij het niet eens over vele miljoenen slachtoffers die de nazi’s in andere landen maakten.

Dat is u toch bekend? Waarom neemt u dan een artikel over dat stelt dat de slechte naam van Duitsers vooral kwam door het stelen van fietsen in de oorlog – en dus niet door de honderdduizenden onschuldige Nederlandse slachtoffers?

Wij vinden dat de realiteit op grove wijze geweld wordt aangedaan.

Wij hopen van harte dat u deze beledigende zinnen niet zo laat staan in uw lesstof, en de desbetreffende passage daarom zult aanpassen. Graag horen wij uw reactie!”

Gelukkig reageerde uitgever Malmberg positief, reeds de volgende dag: