Likoed: Eenzijdigheid bij de NOS.

Altijd in het nadeel van Israël.

Eenzijdigheid bij de NOS

Altijd in het nadeel van Israël.

13 oktober 2020 in Dossier: media leugens

Artikel van Likoed Nederland in de rubriek media-leugens, 13 oktober 2020.

Op de NOS-site stond een filmpje van NOS-correspondent Ties Brock, naar aanleiding van de recente vredesakkoorden met twee Golfstaten.
Daarin wordt een heel eenzijdig en deels onjuist beeld gegeven van het Palestijns-Israëlische conflict. 

Wij hebben de NOS-redactie aangeschreven dat wij begrijpen dat je zo’n ingewikkeld en complex probleem als het Palestijns-Israëlische conflict niet in een kort filmpje kunt samenvatten.
Maar ook als het gecomprimeerd is, dient het wel beide kanten van het verhaal te laten zien. Zo is het meest in het oog springend dat de correspondent vertelt dat er in 1967 nul Joden op de Westbank woonden. Op die manier en ook verder in het filmpje wordt gesuggereerd dat Joden daar niet thuis zouden horen (bijvoorbeeld door hen aan te duiden met “kolonisten”).

De NOS-correspondent vertelde daarbij niet dat de reden dat er een relatief zeer korte periode nul Joden woonden op de Westbank en Oost-Jeruzalem; dat dit kwam omdat zij in 1948 totaal etnisch gezuiverd waren door de Arabieren.
Net zomin als dat er – behalve die periode 1948-1967 – gedurende 3.000 jaar Joden hebben gewoond.
Omdat dit het kerngebied is van het Jodendom, met steden als Jericho, Hebron en Jeruzalem.
Waardoor de Joden hun naam ontleden aan dit gebied, Judea.

Ook verder is het verhaal eenzijdig en onjuist, altijd in het nadeel van Israël.
Dan vertel je echt het verhaal uitsluitend uit Arabisch/islamitisch perspectief.
Bepaald geen evenwichtige journalistiek van de NOS.

Lees verder op Likoed