Israel CNN: De bondgenoten van de BDS-beweging onder de hypocriete Nederlandse elite – The BDS Movement’s allies among the hypocritical Dutch elite

Nederlands – English

NEDERLANDS:

Wat Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten wel doen, ondernemen de Nederlandse autoriteiten geen actie tegen BDS-organisaties. Antisemitisme is opnieuw acceptabel geworden onder de Nederlandse sociale en politieke elite.

Manfred Gerstenfeld interviewt Wim Kortenoeven 
Bron: ArutzSheva7
Vertaling: Paula van den Bos – IsraelCNN.com

Hoe wijd verspreid is de BDS-beweging?

“De anti-Israel Boycott Divestment and Sanctions Movement (BDS) is wereldwijd actief. In Nederland heeft BDS een fijnmazig netwerk dat samenwerkt met andere anti-Israël activisten. De Nederlandse BDS-beweging en haar anti-Israëlische bondgenoten zijn doorgedrongen in kerken, vooraanstaande maatschappelijke en politieke organisaties, evenals nationale instanties waaronder enkele van de hoogste elites van het land. “

Wim Kortenoeven is een Nederlandse Midden-Oosten specialist met een lange carrière in pro-Israel belangenbehartiging. Hij heeft verschillende boeken over het Midden-Oosten gepubliceerd en was lid van het Nederlandse parlement. Hij is momenteel directeur van een adviesbureau voor overheidsaangelegenheden. 

Kun je wat meer vertellen over BDS in Nederland? Wat is het Rights Forum en wie promoot het?

“Het Rights Forum speelt een centrale rol in anti-Israëlactiviteiten. Het werd opgericht door de meest invloedrijke Nederlandse BDS-promotor en anti-Israëlische activist, voormalig premier Dries van Agt, een christen-democraat (CDA). Van Agt verwierf bekendheid in de jaren tachtig toen hij zich in de hoedanigheid van minister van Justitie zichzelf provocerend ‘een Ariër’ noemde terwijl hij voorstelde de laatste drie prominente nazi-oorlogsmisdadigers vrij te laten uit gevangenschap in Nederland. Onder hen was Ferdinand aus der Fünten, de speciale vertegenwoordiger van Adolf Eichmann in Nederland. 

“Al decennialang heeft Van Agt sympathie gehad voor en samengewerkt met antisemieten, waaronder de Palestijnse Autoriteit en Hamas-leiders. Hoewel het Rights Forum ontkent dat het een pro-BDS-organisatie is of dat het een antisemitische agenda heeft, toont zijn website duidelijk zijn BDS-agenda. Het werkt ook op verschillende manieren samen met andere BDS-organisaties. Het Forum gebruikte ten minste één openlijk antisemitische auteur, Jan Tervoort, om te schrijven voor zijn website. 

“Onder de leden van de Rights Forum Council of Advice vindt men een aantal prominente Nederlanders. Thom de Graaf is een voormalig leider van de anti-Israëlische links-liberale D66-partij en een voormalig vice-premier. Hij is momenteel de vice-president van de Raad van State en nam pas ontslag uit het Rights Forum toen hij werd benoemd in zijn nieuwe functie. De Raad van State, honderden jaren oud, is een constitutioneel ingesteld adviesorgaan voor de regering en het parlement waarvan koning Willem Alexander de president is. 

—————————————–

En de Nederlandse overheid?

“De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) is een adviesorgaan van de Nederlandse overheid en wordt er volledig door gefinancierd. 

Het 2013-rapport Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten – is nog steeds te vinden op de AIV-website. Het rapport is een verbazingwekkende verzameling nep-nieuws en een nep historisch overzicht van het Arabische / moslimconflict met de Joodse staat. Het besluit met aanbevelingen voor economische en politieke sancties tegen Israël en het leggen van formele contacten met Hamas. Verschillende leden van de commissie die het rapport hebben opgesteld, zijn medewerkers van het Rights Forum. De regering heeft de aanbevelingen van de AIV niet aanvaard, maar de vele leugens zijn niet weerlegd. Hun rapport is nu ‘officiële’ achtergrondinformatie. 

“Vanwege zijn wettelijke status zou het Rights Forum een jaarverslag moeten publiceren met financiële gegevens. Toch zijn de bronnen van inkomsten van de organisatie niet bekend. De Facebook-pagina van het Rights Forum heeft ook antisemitische opmerkingen geplaatst. Enkele van de meest extreme opmerkingen werden pas verwijderd nadat CJO, de Nederlandse joodse koepelorganisatie, samen met het pro-Israël informatiecentrum CIDI, een klacht had ingediend bij de politie. ”  

—————————-

Tot slot?

Kortenoeven concludeert: “In tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten ondernemen de Nederlandse autoriteiten geen actie tegen BDS-organisaties. De huidige Nederlandse regeringscoalitie omvat een expliciet pro-Israëlische partij, de Christen Unie (CU). Toch is het niet bereid geweest om de regering echt onder druk te zetten met betrekking tot haar Israëlische beleid. De houding van de CU is ook een raadsel wanneer men hun krachtige positie als junior partner in een coalitie met een parlementaire meerderheid van slechts één zetel beschouwt. 

Oproepen aan de partij om de pro-Israël paragrafen in haar programma na te leven zijn tevergeefs geweesten hebben alleen geleid tot cosmetische aanpassingen  

 “Als een van de resultaten bleef de BDS-beweging impliciete politieke steun van de huidige regering genieten. Dit omvat een minister van internationale samenwerking, Sigrid Kaag van D66, die getrouwd is met een voormalige minister van de Palestijnse Autoriteit die onder Arafat heeft gediend. ”

2019-11-05: De bondgenoten van de BDS-beweging onder de hypocriete Nederlandse elite – The BDS Movement’s allies among the hypocritical Dutch elite

Lees hier verder:https://tinyurl.com/y5codgao