De wereld moet de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid!

The Balkans Chronicles

ISLAM is georganiseerde misdaad tegen de mensenlijkheid!William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.” Dezeverschrikkelijke jihad systeem heeft elke cultuur vernietigd die het is binnengedrongen of waarheen het is geïmmigreerd. De totale duur van deze vernietiging kan eeuwen zijn(West-Europa zal over enkele decennia islamitisch zijn), maar wanneer de islam eenmaal dominant is, faalt hij nooit. De cultuur van het gastland verdwijnt en sterft uit.De geschiedenis van de islam begint met de immigratie van Mohammed naar Medina. Vanaf dat moment heeft de aantrekkingskracht van de islam voor de wereld altijd de dualistische optie gehad van het meedoen met een glorierijke “religie” of het onderworpen worden aan politieke druk en geweld. Na de immigratie naar Medina werd de islam gewelddadig wanneer overredingskracht niet baatte. De jihad werd geïntroduceerd.Met geweld…

View original post 1.945 woorden meer

Advertentie