Nederland stemt ‘progressief’ TEGEN vredesakkoorden tussen Israël en de Arabische landen

Brabosh.com

De linkse fracties in de Tweede Kamer tonen zich tegenstander van de ‘Abrahamakkoorden’ tussen Israël en de Arabieren. Alsof dat nog niet vreemd genoeg is, weigert de VVD-fractie minister Blok op de vingers te tikken over zijn anti-Israëlhouding.

Dat de motie werd aangenomen, was niet half zo verwonderlijk als het grote aantal tegenstemmers. Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV) wilde het vredesproces in het Midden-Oosten een steuntje in de rug geven en diende een motie in met de volgende tekst:

De Kamer (…) spreekt steun uit voor de historische Abrahamakkoorden die onder leiding van de Amerikaanse president Trump tot stand zijn gekomen, in het belang van de vrede in het Midden-Oosten.

Het lijkt een no-brainer, hoe kun je nu tegen vredesovereenkomsten zijn tussen wat ooit gezworen vijanden waren? Vraag het de linkse partijen in Den Haag, want zij stemden unaniem tegen de motie: GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en…

View original post 521 woorden meer

Volgens Oslo mag Israël onbeperkt bouwen in Area C en Palestijnen mogen dat NIET

Brabosh.com

Onder het mom van humanitaire hulp wordt door de Europese Unie en de Verenigde Naties de Oslo Akkoorden voortdurend geschonden dan wel straal genegeerd.

In die illegale Palestijns-Arabische kolonies in Area C, gebied dat conform Oslo II onder het gezag van Israël staat, blijken nogal wat westerse landen actief die op het terrein nieuwe feiten willen creëren met het doel een ‘Staat Palestina’ op te richten zonder dat er een vredesakkoord met Israël wordt betekend.

Het Occupied Palestinian Territory Humanitarian Fund van de Verenigde Naties (Ocha – oPt), bestaat maar liefst uit 11 internationale donoren, waaronder België, Duitsland, IJsland, Ierland, Malta, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en Turkije:

Over de sloop op 3 november jl. van het bedoeïenenkamp Khirbet Humsah (ook Khirbet Hamsa al-Foqa genoemd) dat illegaal werd opgetrokken op een militair oefenterrein in de Israëlische militaire zone in het C-Gebied in de Jordaanvallei, wordt door België ten…

View original post 287 woorden meer