Nederland stemt ‘progressief’ TEGEN vredesakkoorden tussen Israël en de Arabische landen

Brabosh.com

De linkse fracties in de Tweede Kamer tonen zich tegenstander van de ‘Abrahamakkoorden’ tussen Israël en de Arabieren. Alsof dat nog niet vreemd genoeg is, weigert de VVD-fractie minister Blok op de vingers te tikken over zijn anti-Israëlhouding.

Dat de motie werd aangenomen, was niet half zo verwonderlijk als het grote aantal tegenstemmers. Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV) wilde het vredesproces in het Midden-Oosten een steuntje in de rug geven en diende een motie in met de volgende tekst:

De Kamer (…) spreekt steun uit voor de historische Abrahamakkoorden die onder leiding van de Amerikaanse president Trump tot stand zijn gekomen, in het belang van de vrede in het Midden-Oosten.

Het lijkt een no-brainer, hoe kun je nu tegen vredesovereenkomsten zijn tussen wat ooit gezworen vijanden waren? Vraag het de linkse partijen in Den Haag, want zij stemden unaniem tegen de motie: GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en…

View original post 521 woorden meer