LIKOED: De Abraham akkoorden: doorbraak in het Midden-Oosten

De Abraham akkoorden: doorbraak in het Midden-Oosten

Het belang voor het Midden-Oosten is vergelijkbaar met de val van de Muur voor Europa.

15 december 2020

Opinie-artikel van Likoed Nederland in Opiniepijler, 15 december 2020.

De in het najaar 2020 tussen Arabische landen en Israël gesloten ‘Abraham-akkoorden’ vormen een historische doorbraak voor vrede in het Midden-Oosten.

De Arabische landen mochten van de Palestijnen alleen vrede sluiten nadat de Palestijnen dat zouden hebben gedaan. Maar de Palestijnen wijzen al 80 jaar elk vredesvoorstel af.
Dat bleek opnieuw bij de weigering om zelfs maar te praten over het afgelopen januari gelanceerde Amerikaanse vredesplan. Al voordat het officieel werd uitgebracht, was het bij voorbaat afgewezen door de Palestijnen. Ondanks dat dit plan voorzag in een Palestijnse staat en 50 miljard dollar economische hulp, afkomstig uit de Arabische Golfstaten.

Overigens gaan de Arabische landen niet vrijuit, wat betreft vredesonwil. In 1967 besloten zij tot de drie ‘nee’s’ van Khartoem: nee tegen vrede met Israël, nee tegen onderhandelingen met Israël en nee tegen erkenning van Israël.

Lees hier verder

Eindejaars-verzoek aan u

Likoed Nederland draait volledig op vrijwilligers en heeft dus lage kosten.

Echter, al jaren ontvangen wij minder aan giften dan wij uitgaven hebben. Daardoor komt nu de bodem van de kas in zicht.

Zoekt u nog een goede bestemming om in 2020 een (fiscaal aftrekbare) gift te doen?

Geef dan op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland.

Bij voorbaat dank voor uw steun. Likoed Nederland gaat door met het Nederlands taalgebied te voorzien van informatie over Israël en het Midden-Oosten, zonder politiek-correcte fabels.