Folia: mogelijk gaan diversiteitsgegevens van de UvA-staf verzameld worden

Folia: mogelijk gaan diversiteitsgegevens van de UvA-staf verzameld worden

Door Wessel Wierda

Al vanaf de Maagdenhuisbezetting in 2015 ligt het woord diversiteit op ieders lippen aan de UvA. Maar hoe staat het er inmiddels voor, jaren na het rapport van Gloria Wekker? Folia kijkt mee met de weerbarstige praktijk op de afdeling politicologie: ‘Het is erg zorgelijk dat er mogelijk diversiteitsgegevens van de staf verzameld gaan worden.’

De Black Lives Matter-beweging was de directe aanleiding voor het opstellen van een diversiteitsmanifest dat afgelopen voorjaar door een groot deel van de afdeling politicologie aan de UvA werd ondertekend. De initiatiefnemers steunden niet alleen de wereldwijde protesten tegen racisme, maar staken ook de hand in eigen boezem.

Ze constateerden dat er op de eigen afdeling nog structurele manco’s op het gebied van ‘diversiteit, gelijkheid en rechtvaardigheid’ heersten, ondanks eerdere maatregelen tegen non-discriminatie en intolerantie. Niet langer kon er volgens de medewerkers ‘gediscussieerd worden over de vraag of hun aanpak van racisme en intersectionele discriminatie veranderd moest worden’.

Het was vijf voor twaalf. Nieuw diversiteitsbeleid was absoluut noodzakelijk en verandering aanstaande, aldus de initiatiefnemers.

Leidende rol

De lat werd direct hoog gelegd: een leidende rol voor de afdeling politicologie in het bevorderen van gelijkheid en diversiteit in het Nederlandse hoger onderwijs lag in het verschiet. Het rapport ‘Diversiteit is een Werkwoord’ van Gloria Wekker moest daarbij consequent als leidraad fungeren.

Nu, een half jaar later liggen de eerste voorstellen op tafel. Tijd om de balans op te maken. Met welk diversiteitsbeleid wil de afdeling politicologie zich afficheren, en waar mag elke andere academische instelling zich binnenkort mee gaan meten? En hoe voortvarend gaat die omwenteling bij de voortrekkers zelf?

____________________________________________________________

Het nieuwe conceptvoorstel over gegevensregistratie behelst dat medewerkers van de afdeling politicologie op vrijwillige en anonieme basis hun ras, etniciteit, gender, religie en seksuele oriëntatie in een enquête vermelden. Ook rept het conceptvoorstel over het vrijwillig opgeven van de sociaaleconomische status van de ouders, de eigen functieomschrijving en het type contract van de medewerker.


De lijst is niet limitatief. Weer een andere werkgroep zal uiteindelijk het mandaat moeten krijgen om de precieze zinsopbouw en (antwoord)categorieën van de enquête vorm te gaan geven. Alleen politieke voorkeur is als categorie op voorhand ‘absoluut’ uitgesloten, zegt Glasius. ‘Politieke voorkeur is immers geen identiteitskenmerk maar iets dat meebeweegt met veranderingen in de maatschappij en in onszelf.’

Lees hier verder.