Report — Confirms Numerous Countries Interfered In the 2020 Election – Millions of Invalid Ballots Inserted Into the Election. Congressional Election Fraud Briefing

Report — Confirms Numerous Countries Interfered In the 2020 Election – Millions of Invalid Ballots Inserted Into the Election. Congressional Election Fraud Briefing congressional_election_fraud_briefing_4jan20211Download HUGE: Jovan Pulitzer Releases Report — Confirms Numerous Countries Interfered In the 2020 Election – Millions of Invalid Ballots Inserted Into the Election By Joe Hoft, The Gateway Pundit, January 13, … Meer lezen over Report — Confirms Numerous Countries Interfered In the 2020 Election – Millions of Invalid Ballots Inserted Into the Election. Congressional Election Fraud Briefing

ICC verwerpt mensenrechtenclaims tegen China, maar blijft Israël achtervolgen

Brabosh.com

Plaatje hierboven: Meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims die worden vervolgd, opgepakt en opgesloten worden in interneringskampen. Hier geen sancties voor China, geen boycots, geen Free Gaza Flottieljes, geen veroordelingen en zeker geen VN-Resoluties. Dat soort maatregelen wordt enkel voorbehouden voor Israël.

In de afgelopen dagen heeft het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag aangekondigd dat het zijn onderzoek naar de Chinese regering naar vermeende mensenrechtenschendingen tegen de Chinese moslim-Oeigoerse minderheden zal stopzetten.

Advocaten voor de Oeigoeren hadden in juli 2020 bij het ICC een klacht ingediend tegen China voor schending van mensenrechten.

De hoofdaanklager had terecht snel vastgesteld dat, aangezien China geen ondertekenaar is van het Statuut van Rome, en vermits China dus geen lidstaat is, het Hof geen jurisdictie heeft om verdere onderzoeken of vervolgingen te bevorderen.

Dienovereenkomstig liet het ICC Peking weten dat het niet verder zou procederen ook al was er voldoende bewijs van…

View original post 797 woorden meer

UNRWA-educatief materiaal vol met antisemitisme, Israëlhaat en opruiing

Brabosh.com

Een nieuwe studie van educatief materiaal dat wordt gebruikt door de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), die de Palestijnse vluchtelingen bedient, heeft uitgewezen dat het materiaal anti-Israëlisch en antisemitisch racisme bevat, aanmoediging van terrorisme en jihad en vrede met de Joodse staat afwijst.

Het rapport van de organisatie IMPACT-se, die schoolcurricula bewaakt, stelt dat deze inhoud in strijd is met de eigen eisen van de VN die zijn opgesteld door de culturele organisatie UNESCO – die respect eisen voor de ‘ander’ en een toewijding aan vrede en die haatzaaien, opruiing en vooringenomenheid verbiedt.

In tegenstelling tot deze vereisten, zei het rapport, moedigt het UNRWA-materiaal – dat wordt gebruikt om meer dan 500.000 kinderen les te geven – jihad, terrorisme en martelaarschap aan, en presenteert het terroristen als helden. Er is geen afwijzing van geweld opgenomen.

Een deel van dit materiaal is rechtstreeks gekopieerd uit leerboeken van de…

View original post 558 woorden meer