EU-landen gaven miljoenen euros aan Israëlische ngo’s die beschuldigingen van oorlogsmisdaden steunen

Vlaamse Vrienden van Israël

Buitenlandse regeringen waren belangrijke financiers van Israëlische organisaties die beschuldigden dat het Internationaal Strafhof Israël zou moeten onderzoeken wegens oorlogsmisdaden, onthulde een nieuw rapport van NGO Monitor deze week.

Het rapport, van de onderzoeksinstelling gericht op niet-gouvernementele organisaties en hun financiering, analyseerde de financiële jaarverslagen van 2017-2019 van de 35 Israëlische ngo’s die betrokken zijn bij politieke belangenbehartiging en die buitenlandse overheidsfinanciering ontvangen.

Ze ontvingen in totaal 319.466.917 NIS (ongeveer € 82 miljoen), waarvan 58% (€ 47 miljoen) direct of indirect afkomstig was van buitenlandse regeringen. Duitsland was de grootste donor van de overheid, met 43.636.794 NIS (€ 11 miljoen), gevolgd door de EU en Nederland.

Het New Israel Fund was de grootste particuliere donor, gevolgd door de in Londen gevestigde Sigrid Rausing Trust en de Open Society Foundation van miljardair George Soros. Een aanzienlijk deel van het geld ging naar organisaties die een ICC-onderzoek tegen Israël steunden, dat vorige week…

View original post 475 woorden meer