Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit blijkt verlengstuk van boycot-beweging Israel, zegt in lijn met Europese regelgeving en wet te werken. UPDATE

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit blijkt verlengstuk van boycot-beweging Israel, zegt in lijn met Europese regelgeving en wet te werken. Dit zegt natuurlijk veel over de anti Israel lijn van zowel NVWA als EU.

Het Israël Producten Centrum (IPC) van Christenen voor Israël heeft alsnog een boete opgelegd gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat maakt de organisatie zelf bekend op haar website. Volgens de NVWA kloppen de etiketten op de wijnflessen van het IPC nog steeds niet en daarom heeft men een boete van 2100 euro uitgeschreven. Onterecht, zo stelt IPC.

Etiketten op wijn
Intussen speelt de kwestie al meer dan twee jaar. In april 2019 kwamen ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken naar aanleiding van een klacht een controle uitvoeren in de Israëlwinkel in Nijkerk. De klacht betrof de etiketten van verschillende wijnen in het assortiment. IPC kreeg een waarschuwing. Er mocht op de etiketten niet staan dat het een product uit Israël betrof. Men moest dit aanpassen, anders zouden er boetes volgen.

Het IPC gaf gehoor aan dit verzoek. De tekst ‘product uit Israël’ werd gewijzigd in ‘product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria’. Daarmee waren activisten echter niet tevreden. Een klein jaar later deed BDS Nederland een oproep om een klacht tegen het IPC in te dienen bij het NVWA. Er volgende honderden klachten over de etiketten op de flessen wijn en er ontstond vervolgens een landelijke discussie. Er kwamen extra controles, SGP en ChristenUnie stelden Kamervragen en er volgden waarschuwingsbrieven dat de etiketten alsnog veranderd moesten worden. Dit deed IPC niet, waarop afgelopen week een boete volgde.

Klacht ingediend en antwoord/reactie terug. Lees hieronder. Eerst reactie daarna voorbeeldbrief

Lees hier verhaal

Update: hier

CU en SGP willen opheldering over boete voor Israël Producten Centrum

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 4 mei 2021

2021Z07334

(ingezonden 3 mei 2021)

Vragen van de leden Segers (ChristenUnie) en Bisschop (SGP) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU

  1. Kunt aangeven waarom het Israël Producten Centrum uit Nijkerk is beboet voor de etikettering van hun wijn uit de Westelijke Jordaanoever? Kunt u aangeven waarom de manier waarop zij de herkomst van het product omschrijven niet in overeenstemming is met geldende regels en voorschriften?[1]
  2. Is het eerder voorgekomen dat een bedrijf is beboet voor een verkeerde omschrijving van de herkomst van een product? Zo ja, kunt u deze gevallen omschrijven?
  3. Voor welke gebieden met een betwistte of bezette status in de wereld gelden de regels en voorschriften op grond waarvan het Israël Producten Centrum nu beboet is? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten afkomstig uit het door Turkije bezette deel van Cyprus die mogelijk via Turkije ingevoerd worden? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten afkomstig uit de Krim die mogelijk via Rusland ingevoerd worden? Kunt u een uitputtend overzicht geven van alle bezette gebieden waarvoor deze regels en voorschriften van toepassing zijn?
  4. Kunt u een document verstrekken met daarin de gegevens over de uitvoer van producten die van oorsprong uit de Westelijke Sahara komen, zoals onderdeel is van de overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de EU en Marokko?[2] Kunt u deze gegevens specificeren voor die producten die in Nederland zijn ingevoerd?
  5. Hoe zouden dergelijke producten geëtiketteerd moeten worden?
  6. Kunt u dergelijke gegevens ook overleggen over de overige gebieden waar vraag 3 op doelt?
  7. Welke gevolgen hebben de aangenomen moties-Voordewind c.s.[3] en Bisschop-Van der Plas[4] voor het handhavingsbeleid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op dit punt?

[1] Nijkerk Nieuws, 18 april 2021, “Israël Producten Centrum beboet door NVWA”, nijkerk.nieuws.nl/nieuws/154404/israel-producten-centrum-beboet-door-nvwa/

[2] Zoals genoemd in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Voordewind en Dik-Faber over het besluit Nr. 1/2020 van het Associatiecomité EU-Marokko van 16 maart 2020, 28 september 2020 (Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 201).

[3] Kamerstuk 35300-V, nr. 36.

[4] Kamerstuk 33835, nr. 188.

Advertentie