Amnesty International doet een ‘Pallywood’…….

Amnesty International doet een ‘Pallywood’…….

In een persbericht van 17 mei 2021 verwijst Amnesty ( lijkt verdacht veel op de ‘verslag’ die het NOS overigens schrijft over de huidige Oorlog tussen Israel en de ‘Palestijnen’) een ‘verslag’ van Saleh Hijazi online.

Saleh werkt voor Amnesty in Londen en is mensenrechten activist en tevens verbonden aan het Beleidsnetwerk van de Palestijnen .

Naar aanleiding van deze ‘verslagen’ voert Amnesty nu actie in de vorm van een petitie gericht aan minister Blok, met een volgende tekst:

Israël moet oorzaken geweld en straffeloosheid aanpakken

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is voor de zoveelste keer opgelaaid. De huidige Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn ook gericht op woonhuizen. In sommige gevallen werden hele gezinnen onder het puin begraven nadat de gebouwen waarin ze woonden instortten. Al meer dan 2.500 mensen werden dakloos, 38.000 mensen sloegen op de vlucht.

Amnesty roept minister Blok van Buitenlandse Zaken op er bij Israël op aan te dringen de oorzaken van het geweld aan te pakken en de cyclus van straffeloosheid te stoppen.

Zowel Israël als gewapende Palestijnse groeperingen begaan straffeloos oorlogsmisdaden. Er kan alleen een einde aan het conflict komen als Israël de oorzaken van het geweld aanpakt, namelijk de structurele schending van de rechten van Palestijnen. Palestijnse burgers worden al sinds 2007 collectief bestraft door de illegale blokkade van Gaza door Israël.

Hierover kunt u een klacht indienen via Amnesty international. Zij omschrijven een KLACHT als volgend:

Wat verstaan we onder klacht?

We verstaan onder een “klacht” iedere (mondelinge of schriftelijke) uiting van onvrede van een persoon of instantie over (i) het beleid en/of de standpunten van Amnesty of (ii) over een specifieke, uiting, handeling of gedraging van (een medewerker, een vrijwilliger, een bestuurslid of een groep) van Amnesty.

Advertentie