LIKOED: Actiesucces: NOS rectificeert drie onzinnige aantijgingen

LIKOED: Actiesucces: NOS rectificeert drie onzinnige aantijgingen.

De publieke omroep zou terughoudendheid moeten zijn met het verspreiden van antisemitische aantijgingen. 17 juni 2021

Samengevat zijn de belangrijkste argumenten van de NOS en onze visie daarop:

1. NOS: Twee andere organisaties beweren dit ook.
Reactie Likoed Nederland: Dat is wel een heel slecht argument om antisemitisme te verspreiden.

2. NOS: Zelfs de Israëlische regering heeft het HRW-rapport niet antisemitisch genoemd.
Reactie Likoed Nederland: De Israëlische regering heeft een korte verklaring uitgegeven: “De fictieve beweringen die HRW verzonnen heeft, zijn zowel belachelijk als vals.” Meer aandacht vond Israël het rapport niet waard.

3. NOS: Het is geen journalistieke taak. Israëlische media noemen het ook niet antisemitisch.
Letterlijk schrijft de NOS:

“Het is de taak van de journalist om op een neutrale, onbevooroordeelde wijze te berichten over nieuwsfeiten en deze van meerdere kanten te belichten. Het moreel of juridisch kwalificeren van deze feiten is aan andere actoren in de samenleving. …
De door u aangehaalde definitie van antisemitisme is complex en wijdvertakt. Het beoordelen of het rapport van HRW al of niet aan deze definitie voldoet is iets heel anders dan uit het raam kijken en vaststellen of het regent of niet.”

Reactie Likoed Nederland: Wij blijven het oneens met de NOS dat het racisme niet als zodanig zou moeten signaleren. Dit geldt minder voor Israëlische media; Israëli’s zijn niet vatbaar voor antisemitisme en zij kunnen elke dag zien dat er geen ‘Apartheid’ is.
In Nederland geeft de grote toename van het antisemitisme daar zeker aanleiding toe. Joodse kinderen in Nederland hebben een angstig leven.
De Journalistieke Code stelt daarbij: “De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen.”
Het vaststellen van het antisemitische karakter is helemaal niet moeilijk. De Apartheids-beschuldiging staat letterlijk zo genoemd in het EU Handboek om antisemitisme in de praktijk te herkennen.

Wij zullen dit daarom voorleggen aan de Nationale Coördinator Antisemitismebestrijding.
Naar onze mening zou de publieke omroep wel terughoudendheid moeten zijn met het verspreiden van antisemitische aantijgingen.

Lees hier verder.