CIDI:

Stop de vergelijking tussen de Holocaust en Covid-19

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 19 sep 2021

Vertegenwoordigers van vijf vooraanstaande Joodse organisaties roepen de fracties in de Tweede Kamer op zich krachtig uit te spreken tegen vergelijkingen tussen de situatie rond Covid-19 en de Holocaust.

Niet alleen op straat en social media wordt deze vergelijking gemaakt, maar ook door volksvertegenwoordigers; een vergelijking die op alle mogelijke manieren mank gaat. In de brief stellen de organisaties: “Wij vinden dit niet alleen buitengewoon kwetsend, ook worden de lessen die uit die zwartste periode van de twintigste eeuw moeten worden getrokken, hierdoor inflatoir.”

“Wij benadrukken alleen al het feit dat mensen die in alle vrijheid een keuze maken zich niet te laten vaccineren, worden vergeleken met bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen keuze hadden. Zij werden vermoord. Enkel en alleen om wie ze waren.” Bovendien wordt zo het risico vergroot dat echte genocides nu en in de toekomst niet meer zullen worden herkend. 

De organisaties: “Wij mengen ons niet in de discussie over het al dan niet vaccineren, maar roepen u allen op zich te keren tegen elke misplaatste vergelijking tussen de situatie van toen en die van nu. Uit respect voor de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ter wille van een veilige en vreedzame samenleving voor ons en onze kinderen.”

Ondergetekenden verzoeken met klem de Tweede Kamerfracties hun verantwoordelijkheid te nemen.

De oproep is van vertegenwoordigers van het Nederlands Auschwitz Comité, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel, het Centraal Joods Overleg, het Joods Cultureel Centrum en het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Advertentie