BDS boycot-Israëlgroep bewijst opnieuw dat het allemaal om het antisemitisme gaat

Terug naar Zion

De weigering van een romanschrijfster om haar werk in het Hebreeuws te laten vertalen en het onvermogen van Ben & Jerry om uit te leggen waarom ze Israël uitkiezen voor boycots, vertellen ons alles wat we moeten weten over hoe jodenhaat wordt gerechtvaardigd.

De Ierse schrijfster Sally Rooney denkt dat ze een pleitbezorger is voor mensenrechten, en dat vooroordelen en haat niets te maken hebben met haar werk of haar verschillende politieke standpunten. 

Wat Ben Cohen en Jerry Greenfield betreft – de Ben en Jerry die het gelijknamige ijsmerk hebben opgericht – behoren ze tot de belangrijkste progressieven van het land. Het paar gelooft dat ze rechtschapen pleitbezorgers zijn voor sociale rechtvaardigheid.

Maar ondanks hun goed geadverteerde goede bedoelingen en enorme zelfrespect, promoten Rooney, Cohen en Greenfield haat tegen Joden. Wat het zo razend maakt, is dat geen van hen – en anderen die ook de BDS-beweging steunen die zich op Israël…

View original post 1.317 woorden meer