Nazi’s bleven nà WOII in het Duitse rechtssysteem decennialang gewoon doorwerken

Brabosh.com

Roland Freisler (midden), Hitler’s “Bloedrechter”. Freisler werd op 3 februari 1945 gedood tijdens een Amerikaans bombardement van Berlijn, anders had hij na WOII zijn functie als rechter gewoon verder kunnen uitoefenen

Tot het begin van de jaren ’70 had meer dan 80% van de hoogste gerechtelijke functionarissen in het rechtsapparaat van Hitler gewerkt, 3 op de 4 behoorden tot de nazi-partij.

Het Duitse rechtssysteem was tot ver in de jaren zeventig nog steeds gevuld met voormalige nazi’s, terwijl de Koude Oorlog de pogingen om fascisten uit te roeien kleurde, volgens een vernietigend officieel onderzoek dat donderdag werd gepresenteerd.

In de 600 pagina’s tellende verzameling bevindingen getiteld “State Security in the Cold War”, concentreerden historicus Friedrich Kiessling en rechtsgeleerde Christoph Safferling zich op de periode van de vroege jaren 1950 tot 1974.

Uit hun onderzoek bleek dat tussen 1953 en 1959 ongeveer drie op de vier topfunctionarissen van het federaal…

View original post 665 woorden meer