Het gevaarlijke beleid van de EU ten aanzien van de Iraanse mollahs

  • De EU deed ook veel concessies aan Iran, zoals instemmen met het opnemen in de nucleaire deal van verval-clausules die de mullahs in staat stellen om binnenkort zoveel kernwapens te hebben als ze willen.
  • Ondertussen heeft de EU, die nooit ophoudt andere landen te moraliseren over hoe ze zich zouden moeten gedragen, een oogje dichtgeknepen betreffende geloofwaardige rapporten over Iran’s voortdurende schending van de nucleaire deal en het nastreven van clandestiene nucleaire activiteiten. In februari 2016 had Iran al voor de tweede keer de drempel voor ‘zwaar water’ overschreden.
  • Tegelijkertijd behoren de leden van de EU, als het om terrorisme gaat, tot de belangrijkste doelwitten van Iraanse terroristische complotten. Het Iraanse regime is betrokken bij een reeks moordaanslagen, het gijzelen van Europeanen en andere vijandige acties in heel Europa…
  • De EU zou er ook goed aan doen te zien hoe het Iraanse militaire avonturisme in de regio is geëscaleerd – en zal blijven escaleren tenzij het wordt gestopt.
  • >Indien Iran nucleaire capaciteit verwerft, zal het zelfs niet langer terrorisme of gijzelingen – of zelfs zijn nieuwe bommen – moeten gebruiken om Europa te chanteren: de loutere dreiging er een te gebruiken zou voldoende moeten zijn.
  • Zal de EU alstublieft op tijd wakker worden en haar gevaarlijke beleid ten aanzien van Iran wijzigen?

Bron: Het gevaarlijke beleid van de EU ten aanzien van de Iraanse mollahs

Advertentie