Likoed.nl:

De revolutionaire Abraham akkoorden

Grote scheuren in de Arabische solidariteit met de Palestijnen.

De revolutionaire Abraham akkoorden

Grote scheuren in de Arabische solidariteit met de Palestijnen.

Ruim een jaar geleden werden de Abraham akkoorden gesloten. We schreven toen al dat deze akkoorden uniek en historisch waren. 

Dat werd echter toen – en nog steeds – door veel commentatoren niet erkend. Sommige commentatoren vonden de akkoorden niet bijzonder omdat de Amerikaanse president Trump deze zou hebben afgedwongen. Ook zou het slechts om een gemeenschappelijk front tegen Iran gaan.

Deze commentatoren zagen over het hoofd hoe het Midden-Oosten werkelijk aan het veranderen is en dat de Abraham akkoorden daarom geen sluitstuk waren, maar het begin van iets nieuws. Iets waar veel hoop uit voortvloeit.

Hoe revolutionair die veranderingen zijn, laten de onderstaande voorbeelden van de laatste maanden zien. Stuk voor stuk waren deze ontwikkelingen twee jaar geleden nog totaal ondenkbaar.
As iemand toen ook maar één van deze dingen voorspeld zou hebben, was hij voor gek verklaard

Lees hier verder