Obama: Muren lossen geen problemen op

Fenixx.org

De islamitische massamoordenaar was naar Berlijn gekomen om Merkel te helpen bij haar verkiezingscampagne en om de mohammedaanse invasie van Europa aan te moedigen.

De headerfoto is van de Chinese muur. Dat ding is 8.850 kilometer lang en de eerste delen stammen al uit het begin van onze jaartelling. Dzjengis Kahn liet zich er niet door tegenhouden, maar verder heeft het bouwwerk redelijk zijn taak vervuld. Die Mongolen lieten zich nergens door tegenhouden, die wandelden (te paard) ook doodleuk door islamitisch Noord-India, Afghanistan en Iran om Bagdad te veroveren. Dat konden ze doen doordat ze nog een tikkie wreder en meedogenlozer waren dan de muzelmaniakken. Laat dat een les zijn voor als je islam wilt bestrijden. Islam is nog nooit ergens vreedzaam vertrokken. In de geschiedenis…

View original post 650 woorden meer

Antwoord van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op PVV-vragen over speciale voorzieningen in ziekenhuizen tijdens de ramadan

E.J. Bron

PVV anders

(Door: “abouneenee”)

Naar aanleiding van de door de PVV gestelde vragen kwam de minister nu met antwoorden:

1.Bent u bekend met het feit dat het Haaglanden Medisch Centrum speciale voorzieningen treft voor de ramadan en het Suikerfeest? (*)
– wij van het kabinet vinden het geen taak ons te bemoeien met religieuze zaken, we wachten nog op een initiatief wetsvoorstel van president Macron/Erdoğan/Denk hoe wij dat het beste kunnen regelen.
2. Vindt u het de taak van ziekenhuizen om zich bezig te houden met islamitische feestdagen en eetgewoontes?
– aangezien de Nederlandse samenleving heeft gekozen, en dat steeds maar blijft doen, voor de actieve variant van cultuurverrijking vind ik dat deze samenleving ook alle (maatschappelijke) kosten daarvoor moet dragen.
3. Deelt u onze mening dat de ramadan juist extra risico’s met zich meebrengt voor patiënten en het HMC zich beter kan bezighouden met patiënten hierop te wijzen dan ze…

View original post 155 woorden meer

Eeuwige Jihad tegen de Serviërs,Joden en Europa

The Balkans Chronicles

kosovo-destruction2Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De beschaving, die we kennen als Europa,is bezig met het plegen van zelfmoord…West-Europeanen denken: ”Als wij het beste met de anderen voor hebben, dan hebben zij dat ook met ons. Als wij vriendelijk, open en beleefd tegenover hen zijn, dan is de hele wereld zo. Als je hun maar een kans geeft, komt alles wel goed. ” Maar zo zit het niet in elkaar. Moslims vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in Eurabië en zullen christenen en joden een rol vervullen, zoals dat nu in het Midden-Oosten het geval is…

De overname van Europa maakt ook deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij…

View original post 1.396 woorden meer

Nieuwsuur: aanslag Manchester heeft niks met de islam te maken! En zo zullen de moslims dus echt nooit tot zelfreflectie gedwongen worden.

Martien Pennings

Twan Huys heeft altijd duidelijk plezier in de machtspositie van waaruit hij zijn links-regressieve manipulatie bedrijft. Eerst op 12:15 het vaste nummertje Trump-bashen. Trump was bezig geweest, zegt Huys, de andere regeringsleiders “de les te lezen” terwijl hij natuurlijk het grootste gelijk van de wereld heeft met zijn klacht over het parasitaire defensie-gedrag van Europa. Natuurlijk werd ook gepobeerd Trump het uitlekken van die gegevens over de dader van Manchester via de Amerikaanse geheime diensten in de schoenen te schuiven, terwijl het duidelijk is dat we hier gewoon te maken hebben met een onderdeel van de voortdurende hetze van de Amerikaanse deep state tegen Trump. Inmiddels komt deze morgen het bericht dat Trumps schoonzoon en adviseur Kushner ook door de FBI wordt onderzocht.

En dan komt vanaf 18:20 het item Manchester. We horen dat het zuiden van Manchester een broeinest van radicalisering is, dat 34 procent moslim is en…

View original post 282 woorden meer

Gemeente Venlo wil als eerst #PVV stemmers registreren, zijn de sterren al besteld?

Fenixx.org

De gemeente onderzoekt het stemgedrag van inwoners voor de komende verkiezingen via het Gemeentepanel. Vooral de komst van de PVV speelt daarin een prominente rol. De vraag is waarom?

‘De gemeente Venlo is erg geïnteresseerd in de afwegingen die u maakt om niet of wel te gaan stemmen en om op een bepaalde kandidaat of partij te gaan stemmen’, zo staat te lezen in de inleiding van de peiling die is rondgestuurd aan de 1.100 inwoners die zich hebben aangemeld bij het gemeentepanel. Verder wordt specifiek gevraagd of respondenten overwegen om bij de komende verkiezingen PVV te stemmen.

Het onderzoek en de vraagstelling zijn opvallend omdat het gemeentepanel normaal gesproken gebruikt wordt voor de voorbereiding en toetsing van gemeentelijk beleid. De drie peilingen in 2016 gingen bijvoorbeeld over de communicatie bij openbare werken, het gemeentelijke gezondheidsbeleid en over onkruidbestrijding.

Omroep Venlo

View original post