HET KLEED DER EERLOOSHEID. . .

E.J. Bron

Screenshot_121

(Door: “Driek”)

Het was in het jaar 1240 dat Koning Lodewijk, bijgenaamd ‘de Heilige Lodewijk’, besloot dat de Joden in Parijs verplicht zouden worden tot het bijwonen van de heilige mis, het dragen van een gele ster en een puntmuts en tot het betalen van een hoge boete. De goddelijke Boeken van de Talmoed zouden worden verbrand, omdat ze ketters en leugenachtig waren en gedicteerd door den Duivel. Welnu, de Joden droegen gelaten ‘Het Kleed Der Eerloosheid’ en betaalden gehoorzaam de hoge boete. Er zat niets anders voor ze op. Ze waren slechts met weinigen en verzet plegen had geen zin. Velen vertrokken naar veiliger oorden.  Tot ver in de Twintigste Eeuw werden Joden vervolgd en vermoord. Den lezer kent de geschiedenis. Doch veel is er niet veranderd. Wederom worden Joden, en nu ook den christenen, als misdadigers aan de schandpaal genageld. 

View original post 235 woorden meer

Advertentie