Welke Bezetting?

Martien Pennings

Onderstaand mijn vertaling van een artikel van Efraim Karsh (What Occupation?) dat oorspronkelijk verscheen in het juli-augustus-nummer van 2002 van Commentary en op 24 augustus werd herdrukt door AISH.COM. Het is negentien jaar oud op het moment nu ik deze vertaling publiceer maar het heeft niets van zijn actualiteit verloren. Je kunt hoogstens zeggen dat de vervalsingen die Karsh in 2002 al aan de kaak stelt rond de Israël-berichtgeving tegenwoordig nog harder hoogtij vieren.

Karsh is ook de auteur van “Palestine Betrayed” (2010) waarin hij op grond van nieuw vrijgegegeven bronnenmateriaal de oorlog van 1948 beschrijft. Voornaamste stelling: nergens werden Palestujnse Arabieren “zomaar” verdreven. Als dat gebeurde, had dat een militaire reden, namelijk dat het optrekkende Israëlische leger geen grote potentieel vijandige bevolkingsgroepen in de rug kon achterlaten. Ik heb in mijn opstel “Werk in uitvoering: een korte geschiedenis van Israël” ruim van dat…

View original post 5.002 woorden meer

Palestijnse verkiezingen: EU vergemakkelijkt de overwinning van Hamas

Brabosh.com

Onder druk van de Europese Unie heeft president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit vorige maand voor het eerst in 15 jaar data vastgesteld voor het houden van algemene verkiezingen.

De EU was snel ingenomen met het besluit van Abbas om verkiezingen te houden voor de Palestijnse Wetgevende Raad, het voorzitterschap en de Nationale Raad van de PLO. Een woordvoerder van de EU in Brussel, zei:

Dit is een welkome ontwikkeling, aangezien participatieve, representatieve en verantwoordingsplichtige democratische instellingen essentieel zijn voor Palestijnse zelfbeschikking en staatsopbouw. De EU heeft de afgelopen jaren consequent het werk van de Centrale Verkiezingscommissie gesteund en gefinancierd ter voorbereiding op het houden van vrije, eerlijke en inclusieve verkiezingen voor alle Palestijnen. De EU roept de Israëlische autoriteiten ook op om het houden van verkiezingen in het hele Palestijnse grondgebied te vergemakkelijken.

De EU deed in haar verklaring geen soortgelijke oproep aan Hamas of de Palestijnse Islamitische…

View original post 1.154 woorden meer

Nederland werkte samen met aan terreur verbonden UAWC

Brabosh.com

Plaatje hierboven: Gaza. Zwaar gewapende leden van de Abu Ali Mustafa Brigades, het doodseskader van het marxistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), is wereldwijd razend populair op Universiteit Campussen

Uit interne correspondentie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat er al in 2018 sprake was van een innige samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de aan terreurorganisaties verbonden Palestijnse NGO UAWC.

Al eerder hebben wij naar buiten gebracht dat er banden waren tussen de UAWC en Nederland, waaronder twee ‘medewerkers’ van de UAWC die betrokken waren bij de moord op de 17 jarige Rina Shnerb op 20 augustus 2019.

Uit nu opgedoken interne correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die ons werd toegezonden door NGO Monitor blijkt dat ambtenaren zich ernstig zorgen maakten over de vernieling van twee wegenbouwmachines die werden gebruikt voor de aanleg van een weg in Area C door…

View original post 348 woorden meer

Nieuw rapport stelt dat UNRWA loog over het verwijderen van Israël- en Jodenhaat uit Palestijnse schoolboeken

Brabosh.com

Een nieuw rapport van een waakhondgroep beweert dat de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), die Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen dient, opruiing en haatzaaiende uitlatingen niet heeft verwijderd uit haar educatieve materiaal, zoals het had beloofd.

Nadat een rapport van de organisatie IMPACT-se kritiek opriep van donorlanden, gaf UNRWA toe dat het racistisch en opruiend educatief materiaal gebruikte en zei dat al deze inhoud tegen november 2020 was verwijderd:

Niet dus. In het nieuwe rapport van IMPACT-se stond dat, ondanks de beweringen van het bureau dat het probleem is verholpen, het educatieve materiaal vol blijft staan ​​met haatzaaiende uitlatingen en aansporingen tot geweld. Een woordvoerder van de UNRWA reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van Algemeiner om commentaar.

Bijzonder problematisch, aldus het IMPACT-se-rapport, zijn de ‘zelfstudiekaarten’ die worden uitgegeven aan eerste- tot negende-klassers. Een spellingoefening voor negende klassers veroordeelt bijvoorbeeld alle vredesakkoorden tussen Israël en niet-gespecificeerde Arabische landen…

View original post 301 woorden meer

Nieuw rapport van mensenrechtengroep reageert op anti-Israëlische vooringenomenheid bij de UNHRC

Brabosh.com

De in Genève gevestigde onafhankelijke mensenrechtengroep UN Watch publiceerde een gedetailleerd rapport voorafgaand aan de 46e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, die deze maand op 22 februari in Genève wordt geopend en loopt tot 23 maart.

De studie ontkracht meer dan twintig verschillende belangrijke beschuldigingen geuit door talloze verschillende landen – Israël beschuldigen van het schenden van de religieuze vrijheid van Palestijnen, het schaden van hun gezondheid en het beoefenen van racisme.

In haar allereerste rapport dat grondig op feiten werd gecontroleerd en reageerde op de anti-Israël claims van de UNHRC, publiceerde UN Watch haar 58 pagina’s tellende “Agenda Item 7: Country Claims & UN Watch Responses” waarin 23 beschuldigingen van verschillende landen onder Agendapunt 7 werden onderzocht, gericht tegen Israël in de periode die de zes UNHRC-sessies beslaat die in 2019 en 2020 zijn gehouden.

Introductie
Elke sessie van de VN-Mensenrechtenraad wijdt een speciaal agendapunt aan de “Mensenrechtensituatie…

View original post 282 woorden meer

FNC’s Carlson: Democrats ‘Flat-Out Lying’ About January 6 Capitol Riot — ‘Why Would They Lie About This?

FNC’s Carlson: Democrats ‘Flat-Out Lying’ About January 6 Capitol Riot — ‘Why Would They Lie About This? Wednesday on Fox News Channel’s “Tucker Carlson Tonight,” host Tucker Carlson argued there was evidence of inconsistencies in Democrats’ impeachment case they are presenting in a trial underway in the U.S. Senate. After pointing out these inconsistencies, Carlson … Meer lezen over FNC’s Carlson: Democrats ‘Flat-Out Lying’ About January 6 Capitol Riot — ‘Why Would They Lie About This?

Internationaal Strafhof heeft ‘Palestina’ tot een soevereine staat uitgeroepen

Brabosh.com

Het sterk gepolitiseerde Internationaal Strafhof heeft zojuist de Palestijnen een staat verklaard. Ze deden het zonder enige onderhandeling met Israël, zonder enig compromis en zonder erkende grenzen.

Ze deden het ook zonder enige wettelijke bevoegdheid, omdat het Statuut van Rome, waarbij het Internationaal Strafhof is opgericht, niet voorziet in de erkenning van nieuwe staten door deze strafrechtbank. Bovendien hebben noch Israël, noch de Verenigde Staten dat verdrag geratificeerd, zodat de beslissingen van het Internationaal Strafhof hen niet binden.

Deze verdeelde beslissing is evenmin bindend voor de ondertekenaars, aangezien zij de bevoegdheid van de zogenaamde rechtbank te boven gaat. Ik zeg ‘zogenaamd’ hof, omdat het Internationaal Strafhof geen echte rechtbank is in de zin van dat woord. In tegenstelling tot echte rechtbanken, die statuten en gewoonterecht hebben om te interpreteren, verzint het Internationaal Strafhof het gewoon.

Zoals de afwijkende rechter zo treffend opmerkte, is de Palestijnse beslissing niet gebaseerd op de…

View original post 592 woorden meer

Is Palestine a State?

The highly politicized International Criminal Court just declared statehood for Palestinians. They did it without any negotiation with Israel, without any compromise, and without any recognized boundaries. They also did it without any legal authority, Bron: Is Palestine a State?