E.J. Bron

Screenshot_199

EU-Jugend Komsomol van 350.000 kindsoldaten moet evangelie linkse ‘solidariteit’ verspreiden in EU-lidstaten.

De Europese Commissie stelt voor het Europese Solidariteitskorps de komende jaren uit te bouwen van 100.000 tot minstens 350.000 jongeren. Als lid van het korps kunnen achttien- tot dertig-jarigen in een ander EU-land ervaring opdoen met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk of natuurbescherming. Brussel vraagt de lidstaten daarvoor samen een bedrag van € 1,26 miljard euro op de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 te reserveren.

Post online

View original post 132 woorden meer

Sderot in Israël vliegert weer: ‘vliegers van het leven versus vliegers van de dood’

Brabosh.com

Plaatje hierboven: Palestijnse vliegers van Hamas zaaien dood, brandende velden en vernieling onder Joden en niet-Joden; Israëlische vliegers brengen leven, welvaart en vreugde aan allen [beeldbron: J-P]

Wanneer God ons citroenen geeft, zo luidt het gezegde, is het het beste om een ​​mooie koude kan van zoete limonade te maken. Het is duidelijk dat de stad Sderot de les ter harte neemt. Op maandag sluit de stad zich aan bij het 7 Sderot Mall Center in het houden van een workshop ‘vliegers maken’ voor de kinderen van hun gemeenschap en omgeving.

De kinderen zullen ook interessante verhalen, legendes en feiten horen over de ontwikkeling van de vlieger. Elk kind kan zijn of haar eigen vlieger maken en elk zal een persoonlijke boodschap hebben. De workshop wordt afgesloten met de kinderen die met hun vliegers vliegen, boordevol positieve berichten.

Er wordt gehoopt om een ​​beetje een therapeutische activiteit te…

View original post 230 woorden meer

Verzet tegen de Islamisering van Europa!

The Balkans Chronicles

De meeste mensen weten niet wat de Islam is, wat Sharia is, wat de Koran is, wat moskeeën eigenlijk zijn, wat islamisering is en hoe de islam andere landen verovert (alle media zijn onder controle van linkse communistische partijen/landverraders). En vanwege deze onwetendheid hebben we nog steeds problemen met linkse communistische partijen, islamitische terreur, geweld, ongecontroleerde migratie, parallelle samenlevingen en islamisering. In mijn laatste artikelen probeer ik dat zo kort mogelijk allemaal uit te leggen en deze onwetende mensen te informeren, in de hoop een burgeroorlog te voorkomen. En het zou goed zijn als dit artikel wordt vertaald in verschillende talen en aan iedereen wordt verspreid! Het grootste gevaar voor de islam is de waarheid! Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Filip Dewinter, Geert Wilders, Tommy Robinson en vele anderen werden gedood of leven op geheime locaties vanwege het spreken van de waarheid over de Islam en de islamisering van Europa!…….

View original post 2.884 woorden meer