Bijlessen en halal-maaltijden moeten allochtonen naar universiteit lokken

E.J. Bron

Screenshot_106

Universiteit van Antwerpen.

De universiteiten van Antwerpen en Leuven plannen extra inspanningen om jongeren met een migratie-­achtergrond in hun aula’s te krijgen.

Jongeren van vreemde origine aan de universiteit zijn sterk ondervertegenwoordigd. Aan de KU Leuven gaat het om 11,2%, aan de UGent om 14,4% en in Antwerpen om slechts 9%. Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie 18-19 jaar is bijna 25% van de Vlaamse jongeren eerste of tweede generatie allochtoon, met roots in Europa of daarbuiten.

Omzichtigheid met de cijfers is wel geboden. In Gent bijvoorbeeld zijn heel wat West-Europese studenten meegeteld, terwijl dat in Antwerpen niet het geval is.

Toch zijn de rectoren van de drie universiteiten het erover eens: de aula’s zijn te wit. Daarom is diversiteit één van de speerpunten in de kersverse beleidsnota van de Antwerpse rector Herman Van Goethem. ‘Antwerpen is bij uitstek een multiculturele stad’, zegt hij. ‘Maar dat zie je niet weerspiegeld in…

View original post 8 woorden meer